Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia kutsub

Loomise kuupäev 18.09.2019

Juba gümnaasiumiõpingute ajal saavad uudishimulikud ja hakkajad noored minna ülikooli ja õppida Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemiaslink opens on new page tundma erinevaid erialasid.

Õpilasakadeemia:

 • pakub enesetäiendamise võimalust valdkondades, mis seotud huvipakkuva erialaga,
 • avardab silmaringi ja toetab tulevase elukutse teadlikumat valikut,
 • suunab õpingute jätkamisele ülikoolis (või siis mujal),
 • aitab kohaneda ülikooli- ja üliõpilaseluga
 • kasvatab sõpruskonda ja aitab luua väärt kontakte kogu eluks

Kursused kestavad ühe semestri, õppepäevad toimuvad 5 - 6 päeval nädalavahetuseti.

Sügissemester kestab oktoobrist detsembrini, kevadsemester veebruarist maini. Ühe kursuse maht on 2 ainepunkti (EAP-d). Lõpetaja saab TLÜ täiendõppe tunnistuse, mille alusel on võimalik ainepunkte üle kanda ülikooli õpingutesse.

Sügissemestri kursused:

 • Ristmeedia: mis, miks ja kuidas?
 • Kaaslase eriline maailm. Erivajadusega noor Eesti ühiskonnas.
 • Noorte osalus
 • Sotsiaalsed trendid maailma hariduses (inglise keeles)
 • Rakenduspsühholoogia: vaadates tulevikku
 • Inimene ja keskkond tänapäeva humanitaarias
 • Sisuloome ja bränding Youtubes
 • Sotsioloogia algajatele (vene keeles)

Registreerimine sügissemestri kursustele kestab kuni 29.09 2019.

Täpsem info: www.tlu.ee/akadeemialink opens on new page

Viimati muudetud 18.09.2019.