ESFi toetused

Projekt „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine
tasemekoolitusse Hiiumaal“link opens on new page tasemekoolitusse Hiiumaal“">

Hiiumaa Gümnaasiumi mittestatsionaarne õpelink opens on new page sai ESF rahastuse keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse.

Projekti eesmärk on täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja nende toetamine õpingutel. Võimalus on poolelijäänud koolitee lõpetada ja seeläbi suurendada edasiõppimise võimalusi. Lähtume elukestva õppe strateegiast mis käsitleb õppimist eluviisina.

Projekti raames tõstame õppekvaliteeti, pakume õpilastele tugiteenuseid ja lisakursuseid, suurendame valikkursuste valikut tehes koostööd Hiiumaa Ametikooliga, korraldame õppereise väljaspoole Hiiumaad.  

Projekti toetamise aeg: 01.09.2018 - 31.08.2020

Projekt on rahastatud summas 59 895

2020-2022

Hiiumaa Gümaasiumi sai mittestatsionaarse õppe
rahastuse projektile   "Jätka õpinguid " summas 15 083, 56 €. 

 

Avaldatud 11.10.2018. Viimati muudetud 13.11.2020.