Hoolekogu koosseis ja protokollid

Liikmed

  • Tuuli Kruusmägi - õpilaste esindaja;
  • Saara Kattel - vilistlaste esindaja;
  • Anni Kingsepp - õppenõukogu esindaja;
  • Helin Juhe - lapsevanemate esindaja, helin.juhe@gmail.com;
  • Liis Lukas - kooli toetava organisatsiooni esindaja, SA Hiiumaa
    Arenduskeskus;
  •  Liisi Mäeumbaed - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Hiiumaa Vallavalitsus;
  • Anti Alasi - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hiiumaa Gümnaasiumi hoolekogu protokollidega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistrislink opens on new page.

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 04.12.2023.