Uudised

Meedia mõiste ja roll 17. september kyllijesmin


Pikka aega ajakirjanikuna tegutsenud Lauri Hussar andis 16. septembril  interneti vahendusel loengu Hiiumaa Gümnaasiumi 10. klassi õpilastele.

Loengu eesmärgiks oli anda ülevaade kaasaegsest meediamaastikust. Ta rääkis uudismeedia olulisusest sotsiaalmeedia kõrval, meedia tulevikust ja rollist neljanda võimuna. 

Lauri Hussar: “Tore, et koolid on hakanud aktiivselt kasutama distantsõppe lahendust  ja tähtsustavad üha enam aktiivset meediaõpet, mis annab noortele eluks vajaliku oskuse
eediamaastikul orienteeruda, et olla teadlik ja nõudlik meediatarbija”. 

 

Pikka aega ajakirjanikuna tegutsenud Lauri Hussar andis 16. septembril  interneti vahendusel loengu Hiiumaa Gümnaasiumi 10. klassi õpilastele.

Loengu eesmärgiks oli anda ülevaade kaasaegsest meediamaastikust. Ta rääkis uudismeedia olulisusest sotsiaalmeedia kõrval, meedia tulevikust ja rollist neljanda võimuna. 

Lauri Hussar: “Tore, et koolid on hakanud aktiivselt kasutama distantsõppe lahendust  ja tähtsustavad üha enam aktiivset meediaõpet, mis annab noortele eluks vajaliku oskuse
eediamaastikul orienteeruda, et olla teadlik ja nõudlik meediatarbija”.