Kursus on mõeldud õpilastele, kes on  huvitatud parematest tulemusest inglise  keele riigieksamil.

 Korratakse riigieksami kirjaliku osa võimalikke ülesandetüüpe:

konkreetsele lugejale suunatud kirjutis, nt (pool)ametlik kiri (120 sõna)  arvamustekst, nt essee või aruanne (200 sõna)

arvamuse väljendamine  hinnangu andmine,  kommenteerimine,  sündmuste ja protsessi kirjeldamine,  veenmine,  kaebuse esitamine,  ettepaneku esitamine,  arutlemine,  võrdlemine,  näitlikustamine,  poolt- ja vastuargumentide esitamine, avalduse kirjutamine.

 

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Milvi Tikka, Ene Tisler
Целевая группа: 
12.klass
Формирование оценки: 
Kursuse läbimiseks peab tegema kõik kursuse jooksul tehtavad tööd ja osalema vähemalt 95% tundides