Kursuse lõpuks kujuneb õpilastel arusaam psühholoogiast teadusena, mis aitab mõista inimese olemust tervikuna ning seda, kuidas ta koos teistega tegutseb. Kursuse läbinud õpilased saavad baasteadmised psühholoogiast, mida saab kasutada enda ja teiste käitumise seletamiseks, enda emotsioonide ja mõtlemise juhtimiseks ning mis tulevad kasuks edasiõppimisel sotsiaalteaduste valdkonnas.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Margit Kagadze
Целевая группа: 
11.klass
Формирование оценки: 
Kursuse läbimiseks peavad olema tehtud positiivsele tulemusele kõik hindelised arvestuslikud tööd ning osaletud kursuse jooksul toimuvates seminaridel.