Kursuse läbinud õpilased saavad baasteadmised arengupsühholoogiast kui ühest psühholoogia rakendusharust. Tutvutakse arenguliste seaduspärasustega ning  keskendutakse kognitiivsetele  teooriatele.  Õpe on võimalikult elulähedane. Õppemeetoditena kasutatakse  rühmatöid, esitlusi, vaatlusi, eneseanalüüsi jms.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Margit Kagadze
Целевая группа: 
12.klass
Формирование оценки: 
Kursuse läbimiseks peavad olema tehtud kõik iseseisvad tööd, osaletud seminaridel ja esitatud läbitud teemade kokkuvõttena õpimapp.