Õpitakse tundma taime- ja loomakudede ehitust, uuritakse püsipreparaate ja tehakse ise preparaate. Tutvutakse taimede ja loomade süstemaatika alustega.

Õpitakse erinevaid taimedes ja loomades toimüvaid protsesse ning regulatsioonimehhanisme.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Kersti Lüsi
Целевая группа: 
XI kl gümnaasiumi õpilased, kes soovivad süvendatult õppida bioloogiat (valmistuda olümpiaadiks, lihtsalt huvi, edasiõppimisel läheb vaja)