Kursus on mõeldud õpilastele, kes soovivad süvendatult õppida lahendama laia matemaatika 1.-5. kursuse ülesandeid. Käsitletavad teemad on:  avaldised ja arvuhulgad, võrrandid ja võrrandisüsteemid, võrratused,  trigonomeetria, vektor tasandil, joone võrrand.

Õppematerjal: A.Veelmaa „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale” I osa

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Anneli Salumaa, Liisa Randmaa
Целевая группа: 
11.klass
Формирование оценки: 
Kursusehinde saamiseks peab õpilane osalema vähemalt 75 % tundidest ja sooritama kuruse lõpus kirjaliku arvestustöö