Vastuvõtt

Vastuvõtu info


Sisseastumisinfo 14. mail kell 18.00

9. klasside noortel on praegu kooli lõpetamise kõrval käsil valikute tegemine edasiõppimiseks. Veebikohtumisele on oodatud lapsevanemad ja tulevased õppijad, et anda täpsemat infot, kuidas sisseastumine ja õppimine Hiiumaa Gümnaasiumis käib. Ootame kõiki, kes soovivad põhjalikumalt kuulda õppimisest Hiiumaa Gümnaasiumis, külla 14. mail kell 18.00.

Teemad:

 • vajalikud dokumendid;
 • vestlused;
 • testid;
 • gümnaasiumis õppimisest, kursustest, laiast ja kitsast matemaatikast;
 • valikkursuste valimisest.

Vastame tekkinud küsimustele.

***

10. klassi astuvate õpilaste vestlused vastuvõtukomisjoniga toimuvad 28. juuni - 01. juuli 2021

Õpilane registreerib ennast sisseastumisvestlusele täites vastava ankeedi kooli kodulehel ( registreerimine vestlusele). Sisseastumiseks vajalikud dokumendid saadab õpilane digiallkirjastatult aadressil kantselei@hiig.edu.ee enne vestlust või võtab kaasa sisseastumisvestlusele tulles.

Nõutavad dokumendid:

 • avaldus kooli vastuvõtuks:
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) või selle kinnitatud ärakiri; 
 • õpilasraamatu väljavõte seniste õpingute kohta gümnaasiumiastmes (va 10. klassi astuv õpilane);
 • 9. klassi klassitunnistus (10. klassi astuv õpilane);
 • pass või ID-kaart (nende puudumisel sünnitunnistuse) või selle kinnitatud ärakiri (va digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamisel);
 • õpilase tervisekaart (va mittestatsionaarse õppe õpilased); 
 •  1 foto 3x4 cm (võib olla digitaalne); 

Info uutele õpilastele

Kuidas valida endale sobivad valikkursed?

Õpilased saavad vastavalt oma huvidele valida 11 valikainet.

Oma soovid arutatakse läbi ja kinnitatakse õppenõustaja juures, kellega tuleb eraldi vestluse aeg kokku leppida

Õppenõustaja +372 5240172

Sisseastumisinfo 14. mail kell 18.00

9. klasside noortel on praegu kooli lõpetamise kõrval käsil valikute tegemine edasiõppimiseks. Veebikohtumisele on oodatud lapsevanemad ja tulevased õppijad, et anda täpsemat infot, kuidas sisseastumine ja õppimine Hiiumaa Gümnaasiumis käib. Ootame kõiki, kes soovivad põhjalikumalt kuulda õppimisest Hiiumaa Gümnaasiumis, külla 14. mail kell 18.00.

Teemad:

 • vajalikud dokumendid;
 • vestlused;
 • testid;
 • gümnaasiumis õppimisest, kursustest, laiast ja kitsast matemaatikast;
 • valikkursuste valimisest.

Vastame tekkinud küsimustele.

***

10. klassi astuvate õpilaste vestlused vastuvõtukomisjoniga toimuvad 28. juuni - 01. juuli 2021

Õpilane registreerib ennast sisseastumisvestlusele täites vastava ankeedi kooli kodulehel ( registreerimine vestlusele). Sisseastumiseks vajalikud dokumendid saadab õpilane digiallkirjastatult aadressil kantselei@hiig.edu.ee enne vestlust või võtab kaasa sisseastumisvestlusele tulles.

Nõutavad dokumendid:

 • avaldus kooli vastuvõtuks:
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) või selle kinnitatud ärakiri; 
 • õpilasraamatu väljavõte seniste õpingute kohta gümnaasiumiastmes (va 10. klassi astuv õpilane);
 • 9. klassi klassitunnistus (10. klassi astuv õpilane);
 • pass või ID-kaart (nende puudumisel sünnitunnistuse) või selle kinnitatud ärakiri (va digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamisel);
 • õpilase tervisekaart (va mittestatsionaarse õppe õpilased); 
 •  1 foto 3x4 cm (võib olla digitaalne); 

Info uutele õpilastele

Kuidas valida endale sobivad valikkursed?

Õpilased saavad vastavalt oma huvidele valida 11 valikainet.

Oma soovid arutatakse läbi ja kinnitatakse õppenõustaja juures, kellega tuleb eraldi vestluse aeg kokku leppida

Õppenõustaja +372 5240172