Vastuvõtt

Vastuvõtu info


10. klassi astuvate õpilaste vestlused vastuvõtukomisjoniga toimuvad 27. juuni - 30. juuni 2022

Õpilane registreerib ennast sisseastumisvestlusele täites vastava ankeedi kooli kodulehel (registreerimine vestlusele). Käina kooli õpilastel, kes on 27. - 30. juuni õppereisil, palume täita 20. juuni vestluste ankeet. Sisseastumiseks vajalikud dokumendid saadab õpilane digiallkirjastatult aadressil kantselei@hiig.edu.ee enne vestlust või võtab kaasa sisseastumisvestlusele tulles.

Nõutavad dokumendid:

 • avaldus kooli vastuvõtuks:
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) või selle kinnitatud ärakiri; 
 • õpilasraamatu väljavõte seniste õpingute kohta gümnaasiumiastmes (va 10. klassi astuv õpilane);
 • 9. klassi klassitunnistus (10. klassi astuv õpilane);
 • pass või ID-kaart (nende puudumisel sünnitunnistuse) või selle kinnitatud ärakiri (va digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamisel);
 •  1 foto 3x4 cm (võib olla digitaalne); 

Info uutele õpilastele

Kuidas valida endale sobivad valikkursed?

Kooli vastu võetud õpilased saavad vastavalt oma huvidele valida 11 valikainet.

Oma soovid arutatakse läbi ja kinnitatakse õppenõustaja juures, kellega tuleb eraldi vestluse aeg kokku leppida. 

Õppenõustaja +372 5240172

10. klassi astuvate õpilaste vestlused vastuvõtukomisjoniga toimuvad 27. juuni - 30. juuni 2022

Õpilane registreerib ennast sisseastumisvestlusele täites vastava ankeedi kooli kodulehel (registreerimine vestlusele). Käina kooli õpilastel, kes on 27. - 30. juuni õppereisil, palume täita 20. juuni vestluste ankeet. Sisseastumiseks vajalikud dokumendid saadab õpilane digiallkirjastatult aadressil kantselei@hiig.edu.ee enne vestlust või võtab kaasa sisseastumisvestlusele tulles.

Nõutavad dokumendid:

 • avaldus kooli vastuvõtuks:
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) või selle kinnitatud ärakiri; 
 • õpilasraamatu väljavõte seniste õpingute kohta gümnaasiumiastmes (va 10. klassi astuv õpilane);
 • 9. klassi klassitunnistus (10. klassi astuv õpilane);
 • pass või ID-kaart (nende puudumisel sünnitunnistuse) või selle kinnitatud ärakiri (va digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamisel);
 •  1 foto 3x4 cm (võib olla digitaalne); 

Info uutele õpilastele

Kuidas valida endale sobivad valikkursed?

Kooli vastu võetud õpilased saavad vastavalt oma huvidele valida 11 valikainet.

Oma soovid arutatakse läbi ja kinnitatakse õppenõustaja juures, kellega tuleb eraldi vestluse aeg kokku leppida. 

Õppenõustaja +372 5240172