Õppetöö

VK Suulise vene keele kursus 11.klassile

Koolitaja: Svetlana Stšastnaja

Sihtgrupp: XI klassi õpilastele, kelle jaoks vene keel on B-võõrkeel

Eeldus: Läbitud 10. kl. põhikursus

Lühikirjeldus:

Kursus keskendub keele omandamisele ja aktiivsele kasutamisele (turism, igapäevased olukorrad, huvialad jm.)

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peab positiivsele hindele tegema kõik kursuse jooksul tehtavad (kirjalikud ja suulised) hindelised ülesanded