Õppetöö

Ü3 Humanitaarõigus

Koolitaja: Jana Uuskari

Sihtgrupp: 12.klass

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kes huvituvad laiemalt maailmas toimuvast, on tundlikuma sotsiaalse närviga või kes soovivad edasi õppida nt sotsiaaltööd, rahvusvahelisi suhteid, rahvusvahelist õigust vms.

Kursusel käsitletakse humanitaarõiguse ajalugu,  relvakonfliktidesse sattunud inimestega käitumise reegleid, relvakonfliktist mõjutatud isikute ja objektide kaitset, sh palgulaste teema.

Tundides kasutatakse erinevaid õpimeetodeid. Kirjalike harjutuste tegemine ja teadmiste kinnistamine jääb enamasti õpilase iseseisvaks klassiväliseks tööks.

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peab vähemalt rahuldavale hindele tegema kõik kursuse jooksul tehtavad tööd ning sooritama kursuse lõpul kirjaliku/suulise arvestuse.