Õppetöö

M18 Matemaatika osaoskuste süvendamine

Koolitaja: Anneli Salumaa, Liisa Randmaa

Sihtgrupp: 12.klass

Eeldus: Matemaatika 1.-10. kursuse läbimine

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud (laia) matemaatika osaoskuste süvendamiseks.
Õppematerjal: A.Veelmaa „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale” II osa

Hinde kujunemine: Kursusehinde saamiseks peab õpilane kursuse lõpus sooritama kirjaliku arvestustöö