Õppetöö

LG3 Geoinformaatika

Koolitaja: Hannes Simuste

Sihtgrupp: 10.klass

Lühikirjeldus:

Kursuse käigus õpitakse tundma Eestis enamkasutatavaid kaardirakendusi. Tehakse teoreetiline ülevaade arvutikaartide koostamise põhimõtetest, kaardi matemaatilisest alusest. Kursus toimub klassis, kus on olemas arvutid. Koostatakse vabavaralise programmiga erinevaid arvutikaarte (erinevad teemakaardid). Üle poole kursuse mahust on iseseisev töö (kaardi koostamine juhendi järgi).

Hinde kujunemine: Kursuse sooritamiseks peavad olema esitatud iseseisvad tööd.