Õppetöö

KU4 Disain

Koolitaja: Sulev Loopalu

Sihtgrupp: 11.klass

Eeldus: Ei ole

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on sügav huvi kunsti ja disaini vastu.

Käsitletavad teemad: eesti disaini uurimise allikad, disaini uurimise materjalid, disaini kasutamine, disain Eestis 19.–21.sajandil, praktiline töö.

Tundides tehakse palju individuaalset ja grupitöid. Praktilste harjutuste tegemine ja teadmiste kinnistamine jääb enamasti õpilase iseseisvaks tööks. Kursusel õpitakse peamiselt enda loomingulist väljendust avama.

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peab hindele A tegema kõik kursuse jooksul tehtavad praktilised tööd .