Õppetöö

KU3 Keraamika

Koolitaja: Sulev Loopalu

Sihtgrupp: 10.klass

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on sügav huvi keraamika vastu.

Tundides tehakse palju individuaalset ja grupitöid. Praktilste harjutuste tegemine ja teadmiste kinnistamine jääb enamasti õpilase iseseisvaks tööks. Kursusel õpitakse peamiselt enda loomingulist väljendust avama

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peab hindele A tegema kõik kursuse jooksul tehtavad praktilised tööd