Õppetöö

KL1 Hiiumaa kultuurilugu

Koolitaja: Ene Tisler

Sihtgrupp: 10.klass

Eeldus: Ei ole

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on huvi Hiiumaa ajaloo, tänapäeva, traditsioonide, kultuuri, looduse, vaatamisväärsuste ja elanike tegemiste vastu.

Õppetöö toimub loengu-, rühmatöö ja iseseisva töö vormis. Lisandub 1 jalgsi õppekäik Kärdlas ja 1 bussiekskursioon Hiiumaal

Hinde kujunemine: Arvestuse sooritamiseks peavad olema tehtud ettekanded etteantud teemadel ja õppekäikudel tutvustatud eelnevalt ette antud objekti. * Kursuse õppekeel kas eesti või inglise keel.