Õppetöö

EK 7 Selge mõte, ladus keel

Koolitaja: Tiiu Heldema, Sirje Soop

Sihtgrupp: 12 klass

Eeldus: Eelnevad gümnaasiumi eesti keele kursused

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud süvendatult selleks, et luua erinevaid tekste ning neid põhjalikult analüüsida. Käiakse läbi kirjandi kirjutamise etapid koos vastavate loovülesannetega ning
oostatakse terviktekste. Väga tähtis on samuti funktsionaalse lugemisoskuse arendamine, küsimuste ja vastuste analüüs. Soovijatele on individuaalse nõustamise võimalus.

Hindamine: Hinne