Õppetöö

B6 Taime- ja loomaanatoomia, füsioloogia ja süstemaatika

Koolitaja: Kersti Lüsi

Sihtgrupp: XI kl gümnaasiumi õpilased, kes soovivad süvendatult õppida bioloogiat (valmistuda olümpiaadiks, lihtsalt huvi, edasiõppimisel läheb vaja)

Lühikirjeldus:

Õpitakse tundma taime- ja loomakudede ehitust, uuritakse püsipreparaate ja tehakse ise preparaate. Tutvutakse taimede ja loomade süstemaatika alustega.

Õpitakse erinevaid taimedes ja loomades toimüvaid protsesse ning regulatsioonimehhanisme.