Õppetöö

B5 Hiiumaa loodus

Koolitaja: Kersti Lüsi koostöös Palade LHK-ga ja Karin Poolaga

Sihtgrupp: X kl õpilastele, kes armastavad Hiiumaad ja kellele meeldib looduses

Lühikirjeldus:

Kursus toimub laagrivormis kevadel viimasel õppenädalal. Kursuse käigus tutvutakse Hiiumaa geoloogilise minevikuga, õpitakse tundma kivistisi; tehakse ekskursioone Hiiumaa erinevatesse kooslustesse, õpitakse taimi ja loomade tegevusjälgi ning seoseid kooslustes; otsitakse inimtegevuse jälgi looduses; tutvutakse inimmõjuga Hiiumaa loodusele.

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peab hindele A koostama rühmatööna ühe Hiiumaa koosluse tutvustuse ning seda teistele esitlema ning tundma ära mõned õpitud kivistised ja taimed ning loomade tegevusjäljed