Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid

Vajalikud andmed:

  • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) või selle kinnitatud ärakirja;
  • õpilasraamatu väljavõtte seniste õpingute kohta gümnaasiumiastmes (va 10. klassi astuv õpilane);
  • passi või ID-kaardi (nende puudumisel sünnitunnistuse) või selle kinnitatud ärakirja (va digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamisel);
  • õpilase tervisekaardi (va mittestatsionaarse õppe õpilased);
  • kaks fotot 3x4 cm;

 

NB eKooli konto loomine ja ligipääsu taotlemine õppeinfole:

  • Kui te ei ole varem eKooli kasutanud, siis eKooli konto loomiseks saate abi siit.
  • Kui te olete varem eKooli kasutanud, siis ei tohi luua uut kontot; eKooli kasutajaks hakatakse ainult üks kord.
  • Kuidas taotleda juurdepääsu järgmise lapse või uue kooli õppeinfole, selleks vaadake siia.
  • Vastuseid mõningatele lapsevanemate poolt enim esitatud küsimustele leiab siit.