Uudised

Õppetöö korraldamine kooli siseruumides alates 15. maist COVID- 19 perioodil 12. mai tonusoop


COVID-19 on viirusnakkus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel säilib viirus soodsatel tingimustel kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.
Õppetöö korraldamine

 •  Õppijad, õpetajad ja teisi töötajad on kooli lubatud üksnes siis, kui koolis on tagatud kõikide ohutusnõuete täitmine. Vajalike vahendite hankimise korraldab kool.
 • Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma(õpetajad ja õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus; vanemaealised 65+ vanusgrupis.) kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik.
 • Haigusnähtudega õppijad, õpetajad ja töötajad ei tohi kooli tulla (sh eksamile). Koolijuhil, eksamikomisjoni esimehel või muul läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata.
 • Ühes õpperühmas võib olla kuni kümme õpilast (eksamid on erandiks). Õpetaja või muu koolitöötaja, on ruumis lisaks kuni kümnele õppijale. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2 meetrise distantsi nõuet isikute vahel.
 •  Praktilist õppetööd ja/või praktikat tehes kasutavad õppijad võimalusel isiklikke õppevahendeid ja/või isiklikke tööriideid.
 •  Kooli raamatukogu ja õpilaskodu töötavad Kärdla Põhikoolis kehtestatud reeglite järgi

• • Õppijad ja töötajad:

 •  pesevad käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutavad desinfitseerimisvahendit;
 •  väldivad kehalist kontakti (nt ei kallista, ei kätle), et takistada võimaliku piisknakkuse edasikandumist;
 •  ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms. Kui on vältimatu õppevahendi, eksami sooritamiseks vajaliku vahendi vm edasiandmine teisele õppijale või koolitöötajale, siis tuleb see enne edasiandmist desinfitseeriva vahendiga puhastada;
 •  ei katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud;
 •  katavad aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed;
 •  ei kogune gruppidesse ning ei jää peale õppetööd või eksamit kooli ruumidesse, territooriumile ning liiguvad koheselt koju või järgmisse sihtpunkti.

COVID-19 on viirusnakkus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel säilib viirus soodsatel tingimustel kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.
Õppetöö korraldamine

 •  Õppijad, õpetajad ja teisi töötajad on kooli lubatud üksnes siis, kui koolis on tagatud kõikide ohutusnõuete täitmine. Vajalike vahendite hankimise korraldab kool.
 • Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma(õpetajad ja õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus; vanemaealised 65+ vanusgrupis.) kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik.
 • Haigusnähtudega õppijad, õpetajad ja töötajad ei tohi kooli tulla (sh eksamile). Koolijuhil, eksamikomisjoni esimehel või muul läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata.
 • Ühes õpperühmas võib olla kuni kümme õpilast (eksamid on erandiks). Õpetaja või muu koolitöötaja, on ruumis lisaks kuni kümnele õppijale. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2 meetrise distantsi nõuet isikute vahel.
 •  Praktilist õppetööd ja/või praktikat tehes kasutavad õppijad võimalusel isiklikke õppevahendeid ja/või isiklikke tööriideid.
 •  Kooli raamatukogu ja õpilaskodu töötavad Kärdla Põhikoolis kehtestatud reeglite järgi

• • Õppijad ja töötajad:

 •  pesevad käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutavad desinfitseerimisvahendit;
 •  väldivad kehalist kontakti (nt ei kallista, ei kätle), et takistada võimaliku piisknakkuse edasikandumist;
 •  ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms. Kui on vältimatu õppevahendi, eksami sooritamiseks vajaliku vahendi vm edasiandmine teisele õppijale või koolitöötajale, siis tuleb see enne edasiandmist desinfitseeriva vahendiga puhastada;
 •  ei katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud;
 •  katavad aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed;
 •  ei kogune gruppidesse ning ei jää peale õppetööd või eksamit kooli ruumidesse, territooriumile ning liiguvad koheselt koju või järgmisse sihtpunkti.