Uudised

Paindlikud õppevõimalused 07. detsember regina

Hiiumaa Gümnaasium kavandab koostöös ametikooliga paindlikke õppevõimalusi kõigile vanuserühmadele


Eelmisel nädalal kogunesid Hiiumaa gümnaasiumi õppejuht, õpetajad, ametikooli esindajad, juhtõpetajad ja kahe kooli direktor ühisseminarile, et koos kavandada paindlikke ja mitmekesiseid õppevõimalusi nii põhikooli lõpetajatele kui täiskasvanutele. 

Ivo Eesmaa: “Aeg on küps, et hakata kavandama Hiiumaa hariduskeskust, kus saaksid õppida nii põhikooli lõpetajad, gümnasistid kui täiskasvanud. Oleme väike kogukond ja seda enam peame olemasolevaid võimalusi võimalikult hästi kasutama. Hiiumaa hariduskeskus saab olema partneriks kõigile vanuserühmadele. Gümnaasiumi ja ametikooli ühisõppekavad on selleks esimene samm.” 

Juba järgmise aasta septembrist on kõigil gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes ehk täiskasvanute gümnaasiumis õppijatel võimalik parallelselt õppida ka mõnd praktilist eriala ametikoolis. 

Maris Nõmmik-Kärtner: “Meie täiskasvanute gümnaasium tegutseb kolmandat aastat Suuremõisa lossis ja õppijad on uue koha hästi vastu võtnud - nad nimetavad end uhkusega lossi inimesteks. Tasapisi tuleb juurde tublisid õppijaid, kes lisaks keskharidusele omandab praktiliste eriala kas Hiiumaa või mõnes mandri ametikoolis.” 

Uuel õppeaastal ühildavad kaks kooli oma õppekorralduse nii, et soovijad saavad käia nii gümnaasiumis kui ametikoolis. 
Ent uudne ei ole ainult õppekorraldus, vaid ka sisu. Ühisõppekavad luuakse kahe kooli ja tööandjate koostöös.  Õppes saab olema tugev rõhk praktilistel oskustel. Tulevast sügisest pakume õpet kõikides ametikooli õppevaldkondades: traditsiooniline ehitus, aiandus, transporditeenused. 

Kaugem eesmärk on rakendada sama mudelit ka gümnaasiumi statsionaarses osas. Kui praegu kujundavad Hiiumaa gümnaasiumi õppijad oma õppesuuna ise, valides meelepärased valik- ja vabaained peamiselt akadeemilisema suunitlusega kursuste seast, siis edaspidi lisanduvad valikusse ka ametialased kursused. Lõpetajal on võimalus omandada koos gümnaasiumi haridusega ametioskused. 
 

Eelmisel nädalal kogunesid Hiiumaa gümnaasiumi õppejuht, õpetajad, ametikooli esindajad, juhtõpetajad ja kahe kooli direktor ühisseminarile, et koos kavandada paindlikke ja mitmekesiseid õppevõimalusi nii põhikooli lõpetajatele kui täiskasvanutele. 

Ivo Eesmaa: “Aeg on küps, et hakata kavandama Hiiumaa hariduskeskust, kus saaksid õppida nii põhikooli lõpetajad, gümnasistid kui täiskasvanud. Oleme väike kogukond ja seda enam peame olemasolevaid võimalusi võimalikult hästi kasutama. Hiiumaa hariduskeskus saab olema partneriks kõigile vanuserühmadele. Gümnaasiumi ja ametikooli ühisõppekavad on selleks esimene samm.” 

Juba järgmise aasta septembrist on kõigil gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes ehk täiskasvanute gümnaasiumis õppijatel võimalik parallelselt õppida ka mõnd praktilist eriala ametikoolis. 


Maris Nõmmik-Kärtner: “Meie täiskasvanute gümnaasium tegutseb kolmandat aastat Suuremõisa lossis ja õppijad on uue koha hästi vastu võtnud - nad nimetavad end uhkusega lossi inimesteks. Tasapisi tuleb juurde tublisid õppijaid, kes lisaks keskharidusele omandab praktiliste eriala kas Hiiumaa või mõnes mandri ametikoolis.” 

Uuel õppeaastal ühildavad kaks kooli oma õppekorralduse nii, et soovijad saavad käia nii gümnaasiumis kui ametikoolis. 
Ent uudne ei ole ainult õppekorraldus, vaid ka sisu. Ühisõppekavad luuakse kahe kooli ja tööandjate koostöös.  Õppes saab olema tugev rõhk praktilistel oskustel. Tulevast sügisest pakume õpet kõikides ametikooli õppevaldkondades: traditsiooniline ehitus, aiandus, transporditeenused. 

Kaugem eesmärk on rakendada sama mudelit ka gümnaasiumi statsionaarses osas. Kui praegu kujundavad Hiiumaa gümnaasiumi õppijad oma õppesuuna ise, valides meelepärased valik- ja vabaained peamiselt akadeemilisema suunitlusega kursuste seast, siis edaspidi lisanduvad valikusse ka ametialased kursused. Lõpetajal on võimalus omandada koos gümnaasiumi haridusega ametioskused.