Koolielu

Õpilaskodu

Hiiumaa Gümnaasium kasutab Kärdla Põhikooli õpilaskodu teenust.

Õpilaskodu majutusteenust kasutada soovivad õpilased esitavad iga õppeaasta alguses õpilaskodu koha taotluse Hiiumaa Gümnaasiumi juhiabile (õppima asumise avaldus sisaldub sisseastumisavalduses vt. sisseastumine ).