Vastuvõtt

Tule Hiiumaa Gümnaasiumi mittestatsionaarsesse õppesse!


Jätka oma haridusteed!

Gümnaasiumiharidus annab sulle konkurentsieelise tööturul ja võimaldab edasi õppida kutse-või kõrgkoolis.

Vastuvõtt 7.-8. klassini ja 10.-11. klassini toimub aastaringselt, 9. ja 12. klassile 20. jaanuarini

Õppetöö toimub 2022/2023 õppeaastal kord nädalas esmaspäeviti kell 8:15 - 17:05.

Miks õppida mittestatsionaarses õppes Hiiumaal?

 • Arvestame õppuri individuaalsusega.
 • Õppijal on võimalus kujundada oma õppekava. 
 • Õppimine restaureeritud Suuremõisa lossis, võimalus ööbida mugavas  õpilaskodus.
 • Gümnaasiumiharidus koos kutsega (Hiiumaa Ametikooli vastuvõtt).

Kooli astumiseks on vaja:

 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
 • haridust tõendav dokument  (põhikooli tunnistus, hinneteleht või andmed eelnevate õpingute kohte); 
 • 1 passipilt;
 • avaldus (Laadi alla MS Word või pdf laiendiga)

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid saadab õpilane digiallkirjastatult aadressil kantselei@hiig.edu.ee või võtab kaasa ja täidab avalduse kooli kantseleis. 

Õppeinfosüsteemi Stuudium kasutamine

Sisenege  kodulehelt Stuudiumisse ID kaardi või Smart-IDga. 

Probleemide korra pöörduda IT juhi poole (soop@hiig.edu.ee).

 

Jätka oma haridusteed!

Gümnaasiumiharidus annab sulle konkurentsieelise tööturul ja võimaldab edasi õppida kutse-või kõrgkoolis.

Vastuvõtt 7.-8. klassini ja 10.-11. klassini toimub aastaringselt, 9. ja 12. klassile 20. jaanuarini

Õppetöö toimub 2022/2023 õppeaastal kord nädalas esmaspäeviti kell 8:15 - 17:05.

Miks õppida mittestatsionaarses õppes Hiiumaal?

 • Arvestame õppuri individuaalsusega.
 • Õppijal on võimalus kujundada oma õppekava. 
 • Õppimine restaureeritud Suuremõisa lossis, võimalus ööbida mugavas  õpilaskodus.
 • Gümnaasiumiharidus koos kutsega (Hiiumaa Ametikooli vastuvõtt).

Kooli astumiseks on vaja:

 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
 • haridust tõendav dokument  (põhikooli tunnistus, hinneteleht või andmed eelnevate õpingute kohte); 
 • 1 passipilt;
 • avaldus (Laadi alla MS Word või pdf laiendiga)

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid saadab õpilane digiallkirjastatult aadressil kantselei@hiig.edu.ee või võtab kaasa ja täidab avalduse kooli kantseleis. 

Õppeinfosüsteemi Stuudium kasutamine

Sisenege  kodulehelt Stuudiumisse ID kaardi või Smart-IDga. 

Probleemide korra pöörduda IT juhi poole (soop@hiig.edu.ee).