Meie koolist

Hoolekogu koosseis ja protokollid

Ministri käskkiri hoolekogu liikmete nimekirja kinnitamiseks.

Liikmed

  1. Liisa Vals - õppenõukogu esindaja;
  2. Aivi Telvik - lapsevanemate esindaja;
  3. Karmen Telvik - õpilaste esindaja;
  4. Ruth Opmann - pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium;
  5. Saara Kattel - vilistlaste esindaja;
  6. Karin Kokla - toetava organisatsiooni esindaja, Hiiumaa Vallavalitsus;
  7. Henri Reeder - toetava organisatsiooni esindaja, SA Hiiumaa Arenduskeskus;

Protokoll nr 4, 24.mai 2018 (Lisa 1), (Lisa 2)