Meie koolist

Hoolekogu koosseis ja protokollid

Ministri käskkiri hoolekogu liikmete nimekirja kinnitamiseks.

Liikmed

  1. Margit Kagadze - õppenõukogu esindaja, hoolekogu esimees;
  2. Aivi Telvik - lapsevanemate esindaja;
  3. Karmen Telvik - õpilaste esindaja;
  4. Krõõt Olo - pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium;
  5. Karin kokla - toetava organisatsiooni esindaja, Hiiumaa Vallavalitsus;
  6. Henri Reeder - toetava organisatsiooni esindaja, SA Hiiumaa Arenduskeskus;

Protokoll nr 4, 24.mai 2018 (Lisa 1), (Lisa 2)