Vastuvõtt

Mittestatsionaarne õpe

Avaldus Hiiumaa Gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe nimekirja võt-
miseks

Kursuste jaotus

Vastuvõtt 2018

Sisseastumisvestlused uute õpilastega toimuvad eelregistreerimise alusel ajavahemikus 21. - 22.  juunil ja 25. – 27. juunil 2018. Eelneval kokkuleppel vastuvõtukomisjoniga ja mõjuval põhjusel võivad sisseastumisvestlused õpilasega toimuda muudel aegadel.

Õpilane registreerib ennast sisseastumisvestlusele täites vastava ankeedi kooli kodulehel (link). Sisseastumiseks vajalikud dokumendid saadab õpilane digiallkirjastatult aadressil kantselei [at] hiig.edu.ee enne vestlust või võtab kaasa sisseastumisvestlusele tulles.

Nõutavad dokumendid:

  • avaldus kooli vastuvõtuks, mittestatsionaarne õppevorm (Link)
  • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) või selle kinnitatud ärakiri; 
  • õpilasraamatu väljavõte seniste õpingute kohta gümnaasiumiastmes (va 10. klassi astuv õpilane);
  • pass või ID-kaart (nende puudumisel sünnitunnistuse) või selle kinnitatud ärakiri (va digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamisel);
  • õpilase tervisekaart (va mittestatsionaarse õppe õpilased); 
  • kaks fotot 3x4 cm; 

eKooli konto loomine ja ligipääsu taotlemine õppeinfole

Kui te ei ole varem eKooli kasutanud, siis eKooli konto loomiseks saate abi siit.

Kui te olete varem eKooli kasutanud, siis ei tohi luua uut kontot; eKooli kasutajaks hakatakse ainult üks kord.

Kuidas taotleda juurdepääsu järgmise lapse või uue kooli õppeinfole, selleks vaadake siia.

Vastuseid mõningatele lapsevanemate poolt enim esitatud küsimustele leiab siit.