Kooli ajalugu


Kool: Hiiumaa Gümnaasium

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames lammutatakse Kärdla Ühisgümnaasiumi 1975. a ehitatud läänetiib ning selle asemele ehitatakse riigigümnaasiumi hoone. Hoone ümbruses asuvad terrassid, teekatted, haljastus, välivalgustus ja õue ala elemendid rajatakse uued. Hoone lähiümbrus korrastatakse – nii siseõue, kui tänavapoolses osas, hoonestusõigusega pinna ulatuses. Uus hoone sisustatakse vajaliku inventari, mööbli ja seadmetega, tellitakse kunstiteos.

Eesmärk: Projekti eesmärk on investeerida riigigümnaasiumi hoonesse gümnaasiumivõrgu korrastamiseks, et tagada üldkeskhariduse kättesaadavus vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 7.1 lõikele 2 ja „Elukestva Õppe Strateegi a“ koolivõrgu programmile ning hariduskeskuse pilootprojektile.

Tulemus: Projekti tulemusena valmis kaasaegne riigigümnaasiumi hoone.

Toetuse summa: 2 455 581 €

Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Ehitusperiood: 2015 - 2016
Arhitekt: Kaisa Lasner
Projekteerija: arhitektuuri- ja projekteerimisbüroo ConArte OÜ
Ehitaja: Nordlin Ehitus
Hoone suurus: ligi 1115 m²
Rahastajad: Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik
Maksimum mahutavus: 130 õpilast'

19. jaanuar 2016 on Hiiumaa Gümnaasiumi ametlik sünnipäev - sel päeval  allkirjastas toonane Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi käskkirja nr 1.1-2/16/10: “Moodustan Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava gümnaasiumi, Hiiumaa Gümnaasiumi, mis alustab õppetegevust alates 1. septembrist 2016. a.”
 

22.01.2016 sai Hiiumaa Gümnaasium nurgakivi (ERRi uudis).

Hiiumaa Gümnaasiumi pidulik avamine toimus 1. septembril 2016

Kool: Hiiumaa Gümnaasium

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames lammutatakse Kärdla Ühisgümnaasiumi 1975. a ehitatud läänetiib ning selle asemele ehitatakse riigigümnaasiumi hoone. Hoone ümbruses asuvad terrassid, teekatted, haljastus, välivalgustus ja õue ala elemendid rajatakse uued. Hoone lähiümbrus korrastatakse – nii siseõue, kui tänavapoolses osas, hoonestusõigusega pinna ulatuses. Uus hoone sisustatakse vajaliku inventari, mööbli ja seadmetega, tellitakse kunstiteos.

Eesmärk: Projekti eesmärk on investeerida riigigümnaasiumi hoonesse gümnaasiumivõrgu korrastamiseks, et tagada üldkeskhariduse kättesaadavus vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 7.1 lõikele 2 ja „Elukestva Õppe Strateegi a“ koolivõrgu programmile ning hariduskeskuse pilootprojektile.

Tulemus: Projekti tulemusena valmis kaasaegne riigigümnaasiumi hoone.

Toetuse summa: 2 455 581 €

Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Ehitusperiood: 2015 - 2016
Arhitekt: Kaisa Lasner
Projekteerija: arhitektuuri- ja projekteerimisbüroo ConArte OÜ
Ehitaja: Nordlin Ehitus
Hoone suurus: ligi 1115 m²
Rahastajad: Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik
Maksimum mahutavus: 130 õpilast'

19. jaanuar 2016 on Hiiumaa Gümnaasiumi ametlik sünnipäev - sel päeval  allkirjastas toonane Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi käskkirja nr 1.1-2/16/10: “Moodustan Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava gümnaasiumi, Hiiumaa Gümnaasiumi, mis alustab õppetegevust alates 1. septembrist 2016. a.”
 

22.01.2016 sai Hiiumaa Gümnaasium nurgakivi (ERRi uudis).

Hiiumaa Gümnaasiumi pidulik avamine toimus 1. septembril 2016