Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on soov pärast Hiiumaa kultuuriloo kursuse läbimist saada Hiiumaa noorgiidi atestatsioon. Kursus annab olulisi teadmisi giiditöö kohta (sh giidieetika, reeglistik, enesekehtestamine,

konfliktsituatsioonide lahendamine);

baasteadmised esmaabist, marsruudi korraldamisest. Lisaks toimub süvendatult marsruudipõhine Hiiumaa vaatamisväärsuste, majutus- ja toitlustusettevõtete tundmaõppimine.

Õppetöö toimub loengu-, rühmatöö ja iseseisva töö vormis. Lisandub 1 jalgsi õppekäik Kärdlas ja 1 bussiekskursioon Hiiumaal

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Ene Tisler
Target group: 
12.klass
Premise: 
Hiiumaa kultuurilugu
Rating: 
Arvestuse sooritamiseks vajalik: ettekanded etteantud teemadel; õppekäikudel eelnevalt ette antud objektide tutvustamine; mikrofonikasutus bussis; probleemsituatsioonide oskuslik lahendamine rollimängus, 2 marsruudi koostamine * Kursuse õppekeel kas eest
Assessment: 
HINNE + Hiiumaa Reisijuhtide Seltsi poolt heaks kiidetud komisjoni ees sooritatud eksam (kui soov giidina töötada)