Tegeleme kolme teemaga – Kes ma olen? Enesetundmine. Õpilane teadvustab oma huvisid, võimeid, oskusi, unistusi, väärtushinnanguid. Isiksuseomaduste ja ametite/elukutsete seosed.

Kelleks saada? Ametite maailm. Õpilane tutvub erinevate ametite/elukutsetega. Millised elukutsed võiksid sobida? Õppekäik mõnda asutusse/ettevõttesse. Hiiumaa majandustegevuse valdkonnad. Tööturg – hetkeolukord, trendid, prognoosid; palgad. 

Kus õppida? Õpime tundma edasiõppimisvõimalusi. Haridussüsteem Eestis. Teatmikud, erialad, koolid, sisseastumistingimused. Karjääriplaan, tegevuskava. Mida küsitakse kooli sisseastumisel/töövestlusel.

Õppereisid – Tallinna ja Tartu Kõrgkoolidesse

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Ülle Soonik
Target group: 
11.klass
Premise: 
Ei ole
Rating: 
Kursuse läbimiseks peab osalema kursusel ja tegema positiivsele hindele kõik kursuse jooksul tehtavad tööd ja sooritama lõpus arvestustöö