Majanduseõpetuse eesmärk on omandada arusaamine ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning vastastikustest seostest nii üksikisiku, ettevõtte, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil. Arendatakse õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi. Majandusõpetuse kursuse lõpetaja seletab ja kasutab majanduse põhimõisteid ja teab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Maris nõmmik-Kärtner
Target group: 
10.klass
Premise: 
Ei ole
Rating: 
Kursuse läbimiseks peavad olema tehtud positiivsele tulemusele kõik kursuse jooksul tehtavad tööd ning sooritama kursuse lõpul kirjaliku arvestuse.