Kursus on mõeldud (laia) matemaatika osaoskuste süvendamiseks.
Õppematerjal: A.Veelmaa „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale” II osa

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Anneli Salumaa, Liisa Randmaa
Target group: 
12.klass
Premise: 
Matemaatika 1.-10. kursuse läbimine
Rating: 
Kursusehinde saamiseks peab õpilane kursuse lõpus sooritama kirjaliku arvestustöö