Kursus on mõeldud õpilastele, kes soovivad süvendatult õppida lahendama laia matemaatika 1.-5. kursuse ülesandeid. Käsitletavad teemad on:  avaldised ja arvuhulgad, võrrandid ja võrrandisüsteemid, võrratused,  trigonomeetria, vektor tasandil, joone võrrand.

Õppematerjal: A.Veelmaa „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale” I osa

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Anneli Salumaa, Liisa Randmaa
Target group: 
11.klass
Rating: 
Kursusehinde saamiseks peab õpilane osalema vähemalt 75 % tundidest ja sooritama kuruse lõpus kirjaliku arvestustöö